Navigácia: Úvod Aktuality

Najnošie správy
Zberné nádoby - psie výkaly PDF Tlač Email

Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) o niektorých podmienkach držania psov pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.

Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
OcÚ vo Vinosadoch upozorňuje občanov vo Vinosadoch, ktorí sú vlastníkmi psov , že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce , štatútu a pravidiel spolunažívania je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách prísne zakázaný.

Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo k poškodeniu majetku.

Nedodržanie tohto ustanovenia môže byť zo strany obce sankcionované.

Obec Vinosady v rámci systému zberu odpadov zabezpečila zberné nádoby, vhodné na zhromažďovanie psích výkalov a tiež bude zabezpečovať priebežné odstraňovanie ich obsahu. Nádoby s označením účelu použitia sú umiestnené na viditeľných miestach. Exkrementy od psov sa nepovažujú za nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad.

Nádoby sú rozmiestnené v obci nasledovne :

 • Pezinská ulica – pred lokalitou Tále, 
 • na ulici Záhumenice, 
 • pred obecným úradom, 
 • pred obchodom s potravinami, 
 • na ulici Muškátová, 
 • oproti základnej škole, 
 • Školská ulica – roh ihriska pred bytovkou č. 51, 
 • v parku pred obchodom Moja Samoška, 
 • pred evanjelickou modlitebňou na Modranskej ulici, 
 • oproti kaštielu, 
 • Modranská ulica – lokalita Bolešky, 
 • Modranská ulica – lokalita Hrubá roľa.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že naša obec bude udržiavaná v čistote.

 
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach PDF Tlač Email

List Štatistického úradu SR ohľadom Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v našej obci v rámci projektu EÚ, v termíne od 13. – 15. Mája 2016, kedy poverený pracovník navštívi vybrané domácnosti.

Celý článok...
 
Hady a jašterice PDF Tlač Email

Každoročne na jar ľudia pri jarných prácach na záhradách sa stretávajú s hadmi a aj jaštericami. Ľudia ich zabíjajú zo strachu a nevedomosti. Týmto článkom by sme chceli ľuďom vysvetliť že hady a jašterice čo tu žijú sú neškodné a dokonca pre každého užitočné. Zároveň ponúkam pomoc pri odchyte a premiestnení hadov.

Celý článok...
 
Ochrana lesov pred požiarmi 2016 PDF Tlač Email

Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebúdza a nás to láka najmä do lesa, našich záhradiek či vinohradov. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. Práve spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov je najnevhodnejším spôsobom ich likvidácie. Súčasne spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.

V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí. V okrese Pezinok zasahovali príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov.

Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti lesných porastov. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.

Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL