Navigácia: Úvod Aktuality

Najnošie správy
Infekčná anémia koní PDF Tlač Email

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov o ich zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat a opatrení ŠVPS SR nariadených v súvislosti s výskytom IA koní. 

Celý článok...
 
Systém nakladania s odpadmi PDF Tlač Email

Zo zákona o opadoch č. 79/2015 Z. z. V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Prvotný informačný materiál si môžete prezrieť na stránke:

http://naturpack.sk/obce/informacne-materialy/

 
Neoprávnené odbery plynu PDF Tlač Email

Spoločnost SPP - distribúcia a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu, prostredníctvom ktorej distribuujeme približne 98% z celkového distribuovaného objemu zemného plynu na Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Našim poslaním je zabezpečiť technicky bezpečnú, dodávateľsky spoľahlivú a súčasne ekonomicky efektívnu distribúciu zemného plynu. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších druhov energie.

Celý článok...
 
Lekárska služba prvej pomoci PDF Tlač Email

V mene spoločnosti Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast si Vás dovoľujem informovať a zároveň požiadať o zverejnenie informácie o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú fungovania pohotovostí pre okres Senec a Pezinok.  

  • Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
  • Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

Pohotovosť v Pezinku pre dospelých, deti a dorast má ambulancie na poliklinike na Hollého č.

Momentálne sme v štádiu riešenia zmeny miesta prevádzkovania na adresu Bratislavská č. 85. Čakáme na zmeny na stavebnom úrade a zmenu povolenia. V rámci informovania pacienta Vám, túto zmenu oznámime minimálne štyri dni pred plánovaným presťahovaním pohotovosti. 

Naším zámerom je do dvoch mesiacov spustiť pre obyvateľov aj zubnú pohotovostnú službu.

Momentálne sme v štádiu riešenia potrebných povolení na úradoch. Akonáhle budeme mať všetky potrebné povolenia požiadame zdravotné poisťovne o zazmluvnenie zubnej pohotovostnej služby. Ohľadom spustenia zubnej pohotovostnej služby Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.  

Výjazdová služba pacientom domov  

Pacienti už nemusia ´vysedávať´ v preplnenej čakárni plnej chorých ľudí. Lekára si za rovnaký poplatok ako v ambulancii môžu zavolať priamo domov v pohodlí domáceho nestresujúceho prostredia. 

Naša spoločnosť dostala povolenie na prevádzkovanie výjazdovej služby pre dospelých , deti a dorast. Spádové územie poskytovania výjazdovej lekárskej služby pre dospelých je celý okres Pezinok, pre deti okresy miest Pezinok a Senec. 

Za výjazd lekára domov sa platí pohotovostný poplatok 1,99 EUR a v prípade potreby alebo žiadosti pacienta máme k dispozícií CRP prístroj. Cena za vyšetrenie CRP je 8,00 EUR. Ostatné výkony spojené s výjazdom (kilometre, ošetrenie...) prepláca poisťovňa.

Lekára domov je možné si zavolať počas ordinačných hodín :

  • Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
  • Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

Pacienti k nám môžu volať už od 15:00hod.

Kontakt na výjazdového lekára je : 0918 080 112. 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL