Navigácia: Úvod Aktuality

Obec Vinosady
Nedajme ohňu šancu PDF Tlač Email

V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami je predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.

Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v poľnohospodárstve je potrebné veľký dôraz klásť nielen na odstránenie hore uvedených príčin vzniku požiarov v letnom období ale aj na zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na miestach, kde by mohlo dôjsť vzniku požiaru.

Dôležité je vybaviť skladovacie objekty a pracovné stroje zabezpečujúce žatevné práce hasiacimi prostriedkami a v neposlednom rade venovať zvýšenú pozornosť pri uskladnení sena, slamy a obilnín hlavne – uskladňovať len vysušené produkty.

Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen k materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb a v niektorých prípadoch aj so smrteľným následkom, čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde sa už každoročne vypľňa kolónka – počet usmrtených.

Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní. Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza k popáleninám na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.

Spracovala: npor. Jarošová Alžbeta

 
Zberné nádoby - psie výkaly PDF Tlač Email

Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) o niektorých podmienkach držania psov pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.

Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
OcÚ vo Vinosadoch upozorňuje občanov vo Vinosadoch, ktorí sú vlastníkmi psov , že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce , štatútu a pravidiel spolunažívania je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách prísne zakázaný.

Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo k poškodeniu majetku.

Nedodržanie tohto ustanovenia môže byť zo strany obce sankcionované.

Obec Vinosady v rámci systému zberu odpadov zabezpečila zberné nádoby, vhodné na zhromažďovanie psích výkalov a tiež bude zabezpečovať priebežné odstraňovanie ich obsahu. Nádoby s označením účelu použitia sú umiestnené na viditeľných miestach. Exkrementy od psov sa nepovažujú za nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad.

Nádoby sú rozmiestnené v obci nasledovne :

 • Pezinská ulica – pred lokalitou Tále, 
 • na ulici Záhumenice, 
 • pred obecným úradom, 
 • pred obchodom s potravinami, 
 • na ulici Muškátová, 
 • oproti základnej škole, 
 • Školská ulica – roh ihriska pred bytovkou č. 51, 
 • v parku pred obchodom Moja Samoška, 
 • pred evanjelickou modlitebňou na Modranskej ulici, 
 • oproti kaštielu, 
 • Modranská ulica – lokalita Bolešky, 
 • Modranská ulica – lokalita Hrubá roľa.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že naša obec bude udržiavaná v čistote.

 
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach PDF Tlač Email

List Štatistického úradu SR ohľadom Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v našej obci v rámci projektu EÚ, v termíne od 13. – 15. Mája 2016, kedy poverený pracovník navštívi vybrané domácnosti.

Celý článok...
 
Hady a jašterice PDF Tlač Email

Každoročne na jar ľudia pri jarných prácach na záhradách sa stretávajú s hadmi a aj jaštericami. Ľudia ich zabíjajú zo strachu a nevedomosti. Týmto článkom by sme chceli ľuďom vysvetliť že hady a jašterice čo tu žijú sú neškodné a dokonca pre každého užitočné. Zároveň ponúkam pomoc pri odchyte a premiestnení hadov.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL