Navigácia: Úvod Aktuality

Obec Vinosady
Zvýšené nebezečenstvo vzniku požiaru PDF Tlač Email

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezečenstva vzniku požiaru 

Celý článok...
 
Správa o hodnotení vplyvov na ZP PDF Tlač Email

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a návrh strategického dokumentu Územný plán obce Vinosady

Celý článok...
 
Zisťovacie konanie životné prostredie PDF Tlač Email

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Celý článok...
 
Odpady a požiare PDF Tlač Email

Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Začínajúcim sa jarným obdobím to ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča.

Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta.

V prípade, že aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať, musí sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál musí byť uložený do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru. Pre prípad rozšírenia ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov.

Ak nebudú splnené niektoré z uvedených povinností, môže byť občanovi priestupkovým konaním uložená pokuta za priestupok až do výšky 331 Eur, prípadne bude postihovaný blokovou pokutou na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, v prípade vyššej škody alebo verejného ohrozenia, môže byť uvedená činnosť kvalifikovaná ako trestný čin.

pplk. Ing. Eva Orlická
vedúca oddelenia
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku
Hasičská 4
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 640 1851

hasici-1

hasici-1

hasici-1

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL