Navigácia: Úvod Aktuality Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky
Rozhodnutie-obytná zóna Bolešky PDF Tlač Email

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Vinosady – obytná zóna Bolešky

Celý článok...
 
Začatie územného konania-obytná zóna Bolešky PDF Tlač Email

Oznámenie o začatí územného konania IBV Vinosady – obytná zóna Bolešky

Celý článok...
 
Verejné prerokovanie Územného plánu PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán obce Vinosady“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a ako dotknutá obec Vám oznamuje, že verejné prerokovanie zverejnených dokumentov:

• Správy o hodnotení strategického dokumentu
• Návrhu strategického dokumentu - Územného plánu obce Vinosady

sa bude konať dňa 29.05.2018 (utorok) o 18,00 hod. v priestore telocvične v športovom areáli obce Vinosady.

Celý článok...
 
Uloženie písomnosti - VINKOR PDF Tlač Email

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a mieste

Oznamujeme verejnosti, že navrhovateľ VINKOR – Ing. Vršek Ján, Modranská 150, 902 01 Vinosady predložili dňa 20.10.2015 Okresnému úradu Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na činnosť „ Zastrešenie prešovne, sklad a prístrešok “.

Celý článok...