Navigácia: Úvod Aktuality Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky
Odmena zástupcovi starostu PDF Tlač Email

Odmena zástupcovi starostu

Celý článok...
 
Stavebné povolene RD Bučurič PDF Tlač Email

Stavebné povolene Rodinný dom, p. Bučurič

Celý článok...
 
Rozhodnutie-obytná zóna Bolešky PDF Tlač Email

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Vinosady – obytná zóna Bolešky

Celý článok...
 
Začatie územného konania-obytná zóna Bolešky PDF Tlač Email

Oznámenie o začatí územného konania IBV Vinosady – obytná zóna Bolešky

Celý článok...
 
Verejné prerokovanie Územného plánu PDF Tlač Email

Obec Vinosady, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán obce Vinosady“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a ako dotknutá obec Vám oznamuje, že verejné prerokovanie zverejnených dokumentov:

• Správy o hodnotení strategického dokumentu
• Návrhu strategického dokumentu - Územného plánu obce Vinosady

sa bude konať dňa 29.05.2018 (utorok) o 18,00 hod. v priestore telocvične v športovom areáli obce Vinosady.

Celý článok...
 
Uloženie písomnosti - VINKOR PDF Tlač Email

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a mieste

Oznamujeme verejnosti, že navrhovateľ VINKOR – Ing. Vršek Ján, Modranská 150, 902 01 Vinosady predložili dňa 20.10.2015 Okresnému úradu Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na činnosť „ Zastrešenie prešovne, sklad a prístrešok “.

Celý článok...