Navigácia: Úvod Aktuality Archív článkov

Poplatky za účet cenných papierov


Cenné papiere sú však vedené na účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., a tak Vám môžu vzniknúť náklady, ktoré bude potrebné hradiť.

Od 1. januára budúceho roku totiž vstupuje do platnosti nový cenník centrálneho depozitára, ktorý spoplatňuje takmer všetky účty.

Je preto najvyšší čas zistiť si, akú hodnotu majú vaše cenné papiere. Ak o ne nebudete mať záujem, môžete ich bezplatne previesť na Fond národného majetku. Vyhnete sa tak zbytočnému plateniu poplatkov za vedenie účtu. Viac informácií získate na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo webovej stránke centrálneho depozitára www.cdcp.sk. Tu nájdete aj číslo bezplatnej telefonickej linky, ktorú môžete kedykoľvek využiť. Informovať sa môžete aj na Miestnom úrade.

  Leták s informáciami