Navigácia: Úvod Aktuality Doručenie dokladov o čerpaní žúmp

Doručenie dokladov o čerpaní žúmp PDF Tlač Email
Utorok, 29 Spetember 2020 07:04

Vážení občania

Žiadame Vás o doručenie dokladov o čerpaní žúmp. Okresný úrad,  Odbor životného prostredia žiada obec predložiť zoznam producentov odpadových vôd s uvedením mena a adresy pobytu o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátumu odvozu, miesto umiestnenia odpadovej vody, prípadne čistiareň odpadových vôd, množstvo odpadových vôd, názov osoby /firmy/, ktorá odvoz vykonala.

Podľa § 36 ods.4 vodného zákona – ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitého predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal – doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje – meno, priezvisko, a adresu toho komu bol odvoz vykonaný + dátum odvozu, miesto umiestnenia odpadových vôd /napr. ČOV, BVS a.s..../, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz vykonala a adresu kde boli odpadové vody umiestnené.

Požadované doklady Vás žiadame priniesť najneskôr do 13.10.2020 na obecný úrad, prípadne vhodiť do schránky bielej farby, ktorá sa nachádza vľavo pri vchodových dverách, alebo elektronicky na adresu:                  

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 Za spoluprácu ďakujeme a ďalšie doklady prosíme doručovať hneď po vývoze.


  Zoznam producentov odpadových vôd časť 1
  Zoznam producentov odpadových vôd časť 2
  Zoznam producentov odpadových vôd časť 3