Navigácia: Úvod Aktuality Obnovenie bohoslužieb

Obnovenie bohoslužieb PDF Tlač Email

Rímskokatolícky farský úrad v Pezinku oznamuje veriacim, že od nedele 10. mája 2020 budú opäť verejné bohoslužby vo Vinosadoch v nedeľu o 9:30 a v piatok o 18:00.

Kostol otvoríme a dovnútra budeme púšťať vždy 15 minút pred sv. omšou.

Sväté omše budú zatiaľ pri zachovaní prísnych hygienických a protipandemických opatrení. Viac sa o nich môžete dozvedieť na internetovej stránke farnosti www.pezinok.fara.sk, alebo na nástenke pred kostolom.

Znamená to, okrem iného, že do kostola sa dostane len obmedzený počet ľudí. Preto je potrebné na nedeľnú svätú omšu sa zapísať do tabuľky, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke farnosti. Kto nemá prístup na internet, nech požiada niekoho, aby ho zapísal, prípadne nech zavolá na faru.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: je potrebné, aby veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiacimi závažnými chronickými ochoreniami zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách.

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. V našej farnosti budeme zatiaľ každú nedeľu vysielať online priamy prenos z farského kostola o 10:30 h.Link bude vždy na farskej stránke.

Dúfame, že radosť z čiastočného uvoľnenia neotupí našu ostražitosť a aj naďalej sa budeme správať zodpovedne a všetky opatrenia prijmeme s náležitým pochopením.