Navigácia: Úvod Aktuality Koronavirus-informácie,príkaz starostky

Koronavirus-informácie,príkaz starostky PDF Tlač Email

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020  núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod.

   Zrušenie núdzového stavu

 

 

Z dôvodu, že Slovensko od stredy t.j. od 20. Mája 2020 vstupuje  do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení -  otvárajú sa divadlá a kiná, sú povolené podujatia do 100 účastníkov a rúška na verejnosti budú dobrovoľné, od 1. júna sa otvoria aj materské školy a 1. až 5. ročník základných škôl a vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID 19

starostka Obce Vinosady ruší P r í k a z   s t a r o s t k y    č. 2/2020 s okamžitou platnosťou.


Vinosady, 21. mája 2020

Mgr. Ivana Juráčková
starostka Obce Vinosady