Navigácia: Úvod Aktuality Výskyt medveďa – Častá

Výskyt medveďa – Častá PDF Tlač Email

Obvodné oddelenie Policajného zboru Modra
Hrnčiarska ul. č. 1, 900 01 Modra
tel.: 096152 / 3900, fax.: 033 / 647 25 95

Modra 2.7.2019


Úradný záznam: výskyt medveďa – Častá


Dňa 1.7.2019 v čase o 11:08h OO PZ Modra prijalo oznámenie od Operačného strediska KR PZ Bratislava, kde oznamovateľ E. K., bytom Budmerice, že na poľnej ceste v smere od obce Častá, neďaleko hydinárne a Budmerického rybníka pri venčení psa videl medveďa. Je presvedčený, že ide o medveďa, nakoľko zviera sa postavilo aj na zadné, pričom meral cca 2m. Nemohol si ho teda pomýliť s iným zvieraťom.

Hliadka OO PZ Modra predmetné oznámenie preverila a osobne sa skontaktovala s oznamovateľom. Hliadka na mieste medveďa nespozorovala, avšak v mieste ležoviska, ktoré označil oznamovateľ našli zľahnutú trávu a srsť čiernej a bielej farby (odfotografované). Hliadka po preverení miesta ležoviska a komunikácii s oznamovateľom dospela k záveru, že rozumové, pozorovacie a poznávacie schopnosti oznamovateľa neboli ničím znížené ani ovplyvnené a preto jeho oznámenie je vierohodné. Keďže hlásenia o výskyte medveďa sme zaznamenali aj v susednom okrese Trnava, kde v obci Boleráz bola dňa 24.6.2019 videná medvedica s dvomi mláďatami, uzavreli sme oznámenie ako potvrdené.

I keď medveď je zviera, ktoré sa prirodzene vyskytuje v našej prírode v tejto lokalite sa medvede doposiaľ nevyskytovali. Obyvateľstvo pri pohybe v lesných porastoch preto s možnosťou stretu s týmto zvieraťom absolútne nepočítalo. Predsa len medveď je divá šelma a nečakané stretnutie s ním môže byť životu nebezpečné, o čom svedčia aj prípady napadnutia ľudí medveďom z lokalít, kde sa medvede zvyčajne vyskytujú.

V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o tom, že výskyt medveďa bol zaznamenaný aj v tunajších lesoch, považovali sme za dôležité obyvateľstvo na tento fakt upozorniť a zároveň zdôrazniť potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v lesných porastoch. Z toho dôvodu boli na môj pokyn o výskyte medveďa informovaní starostovia priľahlých obcí s požiadavkou o informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu, resp. iných informačných prostriedkov.

Vzhľadom k tomu, že medveď nebol agresívny a ide o zviera, ktoré je prirodzeným živočíšnym druhom našej prírody, žiadne iné opatrenia okrem informovanosti verejnosti neboli prijaté.