Navigácia: Úvod Aktuality Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente PDF Tlač Email

Na OcÚ vo Vinosadoch bolo doručené Okresným úradom Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok oznámenie o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok “ -  vo veci žiadosti o stanovisko.

Občania majú možnosť oboznámiť sa s návrhom na Obecnom úrade v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hodiny, kde je materiál prístupný do 10.04.2019.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 odst.5.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle na adrese :

http://www.enviroportal.sk/sk//eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-2018-mesta-pezinok

Mgr. Ivana Juráčková
starostka Obce Vinosady

Vo Vinosadoch, 27.03.2019