Navigácia: Úvod Aktuality Nezákonné vypúšťanie odpadov

Nezákonné vypúšťanie odpadov PDF Tlač Email

Dňa 13,2,2019 prijal OcÚ Vinosady sťažnosť od obyvateľov obce v súvislosti s nezákonným vypúšťaním splaškových vôd zo žúmp do obecného potoka,odtokového kanála a vybudovanej dažďovej kanalizácie.