Vrchnáčiky pre Ninku Tlač

Zbierajte s nami vrchnáčiky pre Ninku. Pomôžete nám získať prostriedky na jej terapie.

Krabica na vrchnáčiky sa bude nachádzať na obecnom úrade.

Ďakujeme všetkým, ktorí aspoň troškou prispejú k hodnotnejšiemu, radostnejšiemu detskému životu našej malej občianky Ninky.

Srdečná vďaka Vám všetkým