Navigácia: Úvod Aktuality Požiare v období Vianoc

Požiare v období Vianoc PDF Tlač Email

AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU.

Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby Vám zaželali ich príjemné prežitie.

Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:

  • ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa naprevrátil,
  • umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,
  • nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
  • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
  • pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,
  • adventný veniec majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy...
  • sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
  • ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek
  • Počas sviatkov nezabúdajte ani na Vaše deti. Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví , či požiar. A preto nenechávajme deti bez dozoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú charakteristické zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

I počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu na tel. 150 nájdete pomoc v núdzi.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová