Navigácia: Úvod Aktuality Projekt Moderné vzdelávanie

Projekt Moderné vzdelávanie PDF Tlač Email

Dnešné deti vyrastajú vo svete, ktorý je čoraz viac formovaný digitálnymi technológiami. Pomocou informačných, komunikačných technológií, napr. Magic boxu, softverov pre deti, digitálnych pomôcok ako je Bee bot, mikroskop, kamera, a podobne získavajú deti poznatky, objavujú, skúmajú, či využívajú metódy pokusu a omylu. Používanie digitálnych hračiek v rôznych aktivitách na deti pôsobí ako silný motivačný prostriedok. 

V našej materskej škole vo Vinosadoch svojou činnosťou podporujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Jedným z programov, do ktorého sme sa zapojili bol aj zamestnanecký program Nadácie Volkswagen pod názvom „Moderné vzdelávanie“.
Schváleným projektom „Moderné vzdelávanie“, ktorý bol zameraný na digitálne technológie si deti osvojili nie len používanie rôznych softvérových programov, omaľovaniek, rozvíjanie poznania či iných vzdelávacích aktivít, ale aj Magic boxu. Ide o interaktívnu tabulu, ktorej projekcia sa odohráva na zemi v sede, kľaku, alebo v ľahu, teda v najprirodzenejšej polohe dieťaťa a v hernom prostredí ideálnom aj pre najmenšie deti.
Na realizáciu projektu sme získali od Nadácie Volkswagen 1000 €, ktoré boli použité na nákup digitálnych pomôcok. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácií Volkswagen Slovakia za podporu projektu zameraného na moderné digitálne technológie aj v materskej škole. Finančnými prostriedkami prispievajú k zvýšeniu kvality výchovy.


OZ Škôlkár

 projekt-moderne-vzdelavanie