Navigácia: Úvod Aktuality Infekčná anémia koní

Infekčná anémia koní PDF Tlač Email

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov o ich zákonom stanovených povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat a opatrení ŠVPS SR nariadených v súvislosti s výskytom IA koní. 


V prílohe Vám zasielame:
  Žiadosť o súčinnosť
  Zoznam registrovaných chovov koní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)


Zároveň Vás žiadame o zaslanie zoznamu chovateľov koní vo Vašej obci.

S pozdravom

MVDr. Martin Barančok
Vedúci odboru zdravia zvierat
RVPS Senec
Svätoplukova ul. č. 50
903 01 Senec
Tel.: 02 4592 62 12