Navigácia: Úvod Aktuality Neoprávnené odbery plynu

Neoprávnené odbery plynu PDF Tlač Email

Spoločnost SPP - distribúcia a. s., je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu, prostredníctvom ktorej distribuujeme približne 98% z celkového distribuovaného objemu zemného plynu na Slovensku do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Našim poslaním je zabezpečiť technicky bezpečnú, dodávateľsky spoľahlivú a súčasne ekonomicky efektívnu distribúciu zemného plynu. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a najkomfortnejších druhov energie.


Považujeme za našu povinnosť informovať Vás o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu »pretočenie" číselníka meradla spotreby. Naša spoločnosť disponuje účinnými nástrojmi na odhaľovanie takýchto podvodov a v prípade ich potvrdenia odberateľ plynu znáša okrem neoprávnene odobratého plynu aj všetky náklady spojené s jeho odhalením a odstránením.
V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestného postihovania neoprávnenej manipulácie s meradlom.

Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa S219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.


Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP - distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript  Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.