Navigácia: Úvod Aktuality Výberové konanie - riaditeľka MŠ vo Vinosadoch

Výberové konanie - riaditeľka MŠ vo Vinosadoch PDF Tlač Email

Obec Vinosady podľa § 4 ods. zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Vinosadoch s nástupom od 1. júla 2019.

  Plný text dokumentu...