Navigácia: Úvod

Úradná tabuľa
Obecné zastupiteľstvo

Členovia
Plán zasadnutí 2016
Zápisnice zo zasadnutí
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | všetky

Obec Vinosady
O našej obci

Obec Vinosady sa rozprestiera pod úpätím Malých Karpát medzi známymi vinohradníckymi mestami Pezinok a Modra. Vznikla zlúčením dvoch obcí Veľkého a Malého Tŕnia s účinnosťou od 1. júla 1964. Obec patrí do Bratislavského vyššieho územného celku a do okresu Pezinok.

Celý článok...
 
Projekt detského ihriska a oddychovej zóny

Ahojte priateia, kolegovia, spoluobčania a vlastne všetci známi, ktorí  prispeli hlasovaním k tomu, že sa nám spoločne podarilo získať dotáciu z nadácie SPP na vybudovanie detského ihriska.Veľká vďaka patrí hlavne pani riaditeľke škôlky Olge Fraňovej a poslankyni Beate Horvátovej, bez ktorých by sa uvedená kampaň a vlastne aj celý náš projekt nerozbehol v takom rozsahu a s takým vynikajúcim výsledkom.

Už teraz sam tešíme na finále projektu a obraz detí hrajúcich sa na novom detskom ihrisku.

Ešte raz srdečná vďaka!!!!!

Milan Lempochner
starosta obce

 

Vážení občania

Obec Vinosady sa zapojila do programu Nadácie SPP a v rámci projektu požiadala nadáciu o finančný príspevok  na výstavbu detského ihriska a oddychovej zóny. Medzi projektmi ktoré nadácia vybrala je aj naša obec.  O tom či bude v našej obci  detské ihrisko s oddychovou zónou môžete rozhodnúť iba Vy občania. Vašou úlohou kliknúť na link  http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/relaxacny-park/5/     a zahlasovať za projekt našej obce. Hlasovanie je bezplatné! Hlasovať môže ktokoľvek, kto vlastní telefón. Oslovte známych, rodinu, kolegov, preto že  len prvých päť projektov s naj väčším počtom hlasov z každého kraja získa finančnú podporu. 

Ďakujeme